He tirohanga ao Māori
Te ao Māori perspective

Find out about how we are integrating te ao Māori and the views of mana whenua into our climate action.

He tirohanga ao Māori

Ka mua, ka muri 
Ka hikoi whakamuri kia anga whakamua.

Ko te ingoa o tō mātou mahere kaupare āhuarangi hurihuri ko Te Atakura – First to Zero. Ko tēnei mea Te Atakura he ata tuhi e tohu ana i te rā hou, he tīmatanga hou, he āheinga hou.

Ko te tikanga o te rā hou nei he whakarerekē i tā tātou tirohanga ki tō tātou ao, he whakauru i ngā reanga o mua, o nāianei, o anamata hoki ki ō tātou whakaaro mō te mahi tahi ki te kaupare i te āhuarangi hurihuri.

Ina tirohia e tātou ngā āhuatanga hei whakapiki ake, hei whakarite hoki mō te anamata, me whakauru he tirohanga torowhānui o ngā hononga o te tangata ki te taiao. 
Mā te tirohanga o te ao Māori, ka arotahi ki te whakaora i ngā tauritenga o:

  • te tangata,
  • te wāhi
  • te taiao

Ki te ngaro, ki te kino rānei ngā whenua ahurea, momo taonga me ngā mahinga kai i ngā huringa o te āhuarangi, ka motu pea ngā hononga tuku iho a te tangata whenua ki te wāhi, ki te rawa hoki. Ka pā hoki ki te tūrangawaewae, te mātauranga, me ngā tikanga e hono ana ki te ahurea me te wairua Māori.

E aha ana mātou

E whakawhanake ana a Mataaho Aronui, te wāhanga pakihi Māori a te Kaunihera, i tētahi rautaki Māori 10-tau me te mana whenua me ngā Māori ote taone. Mā tēnei rautaki e para i te huarahi mō te Kaunihera ki te whakatutuki i ana takohanga ki ngā Māori i Pōneke.

He whakaarotau matua mō te Kaunihera o Te Whanganui-a-Tara te whakauru i te ao Māori me ngā tirohanga a te mana whenua o Taranaki ki Te Upoko o Te Ika me Ngāti Toa Rangatira ki ngā mahi kaupare i te āhuarangi hurihuri, ā, ka uru ki te Rautaki.

Ko tō mātou whāinga ko te mahi tahi me te mana whenua, me te whakatinana i Te Tiriti i a mātou e whai ana ki te kaupare i te āhuarangi hurihuri, ā, ka whakaatuhia tēnei puta noa i ngā whārangi āhuarangi hurihuri o tō mātou paetukutuku i ngā marama e heke mai nei.

E rapu haere ana mātou i ngā huarahi hei whakauru i te reo me te ao Māori ki ngā mahi a te rōpū Urupare Āhuarangi Hurihuri, ā, e rikarika ana mātou ki te tautoko i ngā rautaki āhuarangi hurihuri e whakawhanakehia ana e ngā mana whenua.

Mai i ngā maunga ki te moana


Te ao Māori perspective

Ka mua, ka muri
Walking backwards into the future

Our climate action plan is called Te Atakura - First to Zero. Te Atakura refers to the peak of dawn, which in Māori culture symbolises a new day, a new start and the beginning of opportunities.

This new day is about changing our perspective of the world around us, and incorporating past, present, and future generations in our thinking around how we work together to address climate change.

When we look to how we can improve and prepare for the future ahead, we need to incorporate a holistic view of how people and nature are connected.

From a te ao Māori perspective, this includes focusing on how we can restore the balance between:

  • people
  • place
  • nature.

When culturally significant land, taonga species, and mahinga kai (food gathering sites) are lost or damaged due to changes in the climate, it can sever the ancestral relationships tangata whenua share with a place and a resource. It can also affect tūrangawaewae (place where one has the right to stand), mātauranga (knowledge), and tikanga (customs) that are linked to Māori culture and sense of being.

What we're doing

Mataaho Aronui, the Council's Māori business unit, is developing a 10-year Māori Strategy in partnership with mana whenua and Māori in the city. This strategy will set a clear path for the Council to action its commitments to Māori in Pōneke.

Integrating te ao Māori and the views of mana whenua Taranaki Whānui ki Te Upoko o Te Ika and Ngāti Toa Rangatira into climate action is a key priority for Wellington City Council, and will feature in the Strategy.

Our goal is to work in partnership with mana whenua and embody Te Tiriti when we take climate action, and reflect this throughout the climate change pages of our website in the coming months.

We’re actively exploring ways to incorporate te reo and te ao Māori in the work done by the Climate Change Response team, and we're also eager to support climate change strategies developed by mana whenua.

Mai i ngā maunga ki te moana
From the mountains to the sea