Tākai Here
Tākai Here partnership

Tirohia te whakaaetanga rangapū ki waenga i te mana whenua me te Kaunihera o te tāone o Te Whanganui-a-Tara.

View the partnership agreement between mana whenua and Wellington City Council.

Tākai Here

I hainatia ai a Tākai Here i te Aperira i te tau 2022. Ko tāna he poupou i te takohanga ki te mahi tahi. He mea nui te rā i hainatia ai, i te mea koia te rā i hainatia ai te Tiriti o Waitangi, i Te Whanganui-a-Tara.

E whakaahuatia ana te rangapū mā ngā korero me ngā āhua o te waka. Kohāmātou mahi e rite ana ki te hoe e kōpana whakamua ana i te waka ki reira waihangatia ai tētehi rangapū e aro ana ki tua, mō te anamata o Te Whanganui-a-Tara te take.

E tohu ana i te aukahatanga o te waka, kia haumaru ai, kia rite hoki ai ki te mahi i ngā mahi. He tohu tēnei o te mahi tahi i runga i te whakairo kotahi kia pakari ai te hononga.

Tirohia te Tākai Here (1.9MB PDF)

Ko hō mātou hoa

Te Rūnanga O Toa Rangatira

Kua whakamanatia Te Rūnanga O Toa Rangatira hei ohu whakahaere iwi mō Ngāti Toa Rangatira. Ko tāna he tiaki i ngā rawa me ngā aronga o te iwi.

E rua ngā marae o Ngāti Toa ki Te Upoko o te Ika, arā, ko Hongoeka me Takapūwāhia.

Tūhura whānuitia tō rātou paetuktuku ngatitoa.iwi.nz

Taranaki Whānui ki Te Upoko o te Ika

I whakatūngia te Port Nicholson Block Settlement Trust i te tau 2008 hei tiaki i ngā hua o te whakataunga kereme mō Taranaki Whānui ki te Upoko o Te Ika.

E whakakanohi ana a Taranaki Whānui i ngā uri o Te Āti Awa rātou ko Ngāti Ruanui, ko Taranaki, ko Ngāti Tama, ko Ngāti Mutunga me hērā atu o ngā iwi nō te takiwā o Taranaki.

Tūhura whānuitia tō rātou paetuktuku pnbst.maori.nz

Te Rūnanganui o Te Āti Awa ki te Upoko o Te Ika a Māui

E noho ana Te Rūnanganui o Te Āti Awa ki te Upoko o Te Ika a Māui, ki Te Māori i Waiwhetu.

E toru ngā marae o Te Āti Awa kei roto i te rohe, arā, ko Waiwhetu rātou ko Pipitea ko Te Tatau o te Pō.

Pānuitia te rautaki mahere a Te Rūnanganui o Te Āti Awa me hētehi atu pitopito kōrero (2.78MB PDF) e pā ana ki hā rātou mahi.


Tākai Here partnership

Signed in April 2022, Tākai Here established a shared commitment to partnership. The date of the signing was significant, in being the 182nd anniversary of the signing of the Treaty of Waitangi in Te Whanganui-a-Tara.

The partnership is expressed through the narrative and imagery of a waka. The role we all play is like that of a hoe (paddle) propelling the waka forward, creating a partnership that looks ahead and plans for the future of Wellington.

It also refers to the binding, lashing, knotting and tying of the waka to ensure it is safe and fit for our combined purposes. This represents the way our shared values and tikanga ensure a strong relationship.

View Tākai Here (1.9MB PDF)

Our Tākai Here partners

Te Rūnanga O Toa Rangatira

Te Rūnanga O Toa Rangatira is the mandated iwi authority for Ngāti Toa Rangatira. It is the administrative body for their assets and interests.

There are two Ngāti Toa marae in Te Upoko o te Ika – Hongoeka Marae and Takapūwāhia Marae

Explore more at their website ngatitoa.iwi.nz

Taranaki Whānui ki Te Upoko o te Ika / Port Nicholson Block Settlement Trust

The Port Nicholson Block Settlement Trust was created in 2008 to receive the settlement package for Taranaki Whānui ki te Upoko o Te Ika.

Taranaki Whānui represents people who whakapapa back to Te Āti Awa, Ngāti Ruanui, Taranaki, Ngāti Tama, Ngāti Mutunga and other iwi from the Taranaki area.

Explore more at their website pnbst.maori.nz

Te Rūnanganui o Te Āti Awa ki te Upoko o Te Ika a Māui

Te Rūnanganui o Te Āti Awa ki te Upoko o Te Ika a Māui is based out of Te Māori in Waiwhetu.

There are three Te Āti Awa marae in the region, Waiwhetu marae, Pipitea Marae and Te Tatau o te Pō marae.

Read about Te Rūnanganui o Te Āti Awa’s strategic plan (2.78MB PDF) and more about them and their mahi.

Signing ceremony

See below some pictures from Tākai Here signing ceremony in April 2022.