Tō tātou taone reo Māori | Our te reo city

He tūruapō tā Te Kaunihera o Pōneke kia reorua a Pōneke hei te tau 2040.

Wellington City Council has a vision for our city to be bilingual by 2040.

Piki mai ki poneke

2040 kātahi te tau ko tēnei, ka 200 tau mai i te hainatanga o te Tiriti o Waitangi, te kōmiti manakore tuatahi o Pōneke anō hoki. Koianei hoki te tau kia tutuki i te whāinga mo te Rautaki Kaunihera - Towards 2040: Smart Capital

I tauākī te Kaunihera i tā rātou kaupapa here Te Tauihu i te marama o Hurae 2018. Hai tā te kaupapa here he kite i te reo Māori hei tāonga nā te iwi Māori, waihoki he whakanui i te reo Māori, he tautoko hoki i te whakarauoratanga o te reo Māori nō roto mai o te Kaunihera ake, ka mutu nō roto mai o Pōneke.


The year 2040 is an important date as it will mark 200 years since the signing of the Treaty of Waitangi and the first unofficial Wellington Town Committee. It’s also the milestone for the Council strategy – Towards 2040: Smart Capital

The Council announced its Te Tauihu policy in July 2018. The policy recognises the status of te reo Māori as a taonga of iwi Māori and celebrates and supports the revitalisation of the language within Council activities and Wellington City.

I a koe e kōrero ana “Kia Ora”, “Mōrena”, “Haere Mai” rānei, kei te whakaatu koe e poho kererū ana koe ki tō tātou ahurea, ka mutu ki tō tātou Māoritanga.
- Justin Lester

Te mahi tahi hei tautoko i Te Matatini ki te Ao

Kātahi rā te kaupapa hirahira ko te mahi tahi ki a Te Taura Whiri i te reo Māori i marama o Pepuere 2019. Ko tā tēnei kaupapa he whakatau tika i a Te Matatini ki te Ao, Ko te whakataetae Kapa Haka nui rawa o te Ao) ki Pōneke nei, i tū ki Pipitea i te marama o Pepuere 2019.

I kite ngā manuhiri i ngā hakī me te kīanga ‘Piki mai ki Pōneke’ - I whakanikoa ngā hakī ki ngā tae matua e rima o ngā pari me ngā tātua.

I ākihia ngā pākihi hokohoko & manaaki e te Kaunihera kia whakamenomeno i ngā kīanga ‘Kia kaha te reo Māori - Give te reo a Go!’ i o rātou toa. I koha hoki i ētahi rerenga kōrero ki ngā kaimahi hai whakamahinga kia mihi, kia poroaki anō hoki.

Collaboration to support Te Matatini ki te Ao

"When you say "Kia Ora," "Mōrena," or "Haere Mai," you are showing pride in our distinctive New Zealand culture and heritage." Mayor Justin Lester

A significant step in this journey was a joint campaign with Te Taura Whiri i te reo Māori in February 2019. The campaign aimed to give a warm te reo Māori welcome to Te Matatini ki te Ao, which is the premier Māori Kapa Haka performing arts festival in New Zealand and was held at Westpac Stadium February 2019. 

Visitors saw the city streets lined with ‘Piki mai ki Pōneke’ – (Welcome to Wellington) flags in the five popular colours of embroidered bodices (pari) and belts (tātua).

Retail and hospitality businesses were encouraged to display a Kia kaha te reo Māori - Give te reo a Go! sticker in their window or at point of sale.  Staff had simple phrase cards for greetings and farewells.

Kevin Lavery standing with the kia kaha cards in a coffee shop.

Te Whanaketanga o te Reo

Ko tā mātou he āki i te katoa kia ngana te kōrero Māori hai rautaki pōhiri i ngā manuhiri ki te whakataetae Kapa Haka. Ka tū noa a Te Matatini ki Pōneke ia 20 tau, nō reira he āheinga pai tēnei kia wheako i tētahi kaupapa motuhake ki a tātou ngā Māori.

Mēnā rānei he hiahia nō tō pākihi, tō tōpūtanga rānei kia mahitahi ki a mātou mō ngā kaupapa mō te reo Māori, kia riro rānei i ētahi pani reo Māori, i ētahi kāri rerenga kōrero tēnā whakapā mai ki a events@wellingtonnz.com

Help te reo grow

We encouraged everyone to give te reo Māori a go to welcome the thousands of visitors coming to the kapa haka championships. The Te Matatini Festival only comes to the Wellington region about every 20 years, so this is was perfect opportunity to experience a uniquely Kiwi cultural event.

If your business or organisation would like to be part of the ongoing te reo campaign and receive a sticker and phrase cards please contact events@wellingtonnz.com