Te Tauihu – Kaupapa here te reo Māori
Te Tauihu – te reo Māori Policy

He hiahia nō mātou kia tāone Reo Māori a Pōneke. Me kaha tō tātau kūmanu i tēnei tāonga a tātou.

We want Wellington to be a te reo Māori city. Te reo Māori is a taonga we need to protect, nurture, and grow.

Te Tauihu – te reo Māori Policy (600KB PDF) | Text version  (1.6MB RTF)


Ko te pūtake o Te Tauihu he kite i te reo Māori hei tāonga nā te iwi Māori, waihoki he hangahanga mai he pou tarāwaho hei ārahi i ngā mahinga a te Kaunihera - kia whakanui i te reo Māori, kia tautoko hoki i te whakarauoratanga o te reo Māori nō roto mai o ngā mahinga o te Kaunihera ake, ka mutu nō roto mai o Pōneke.

Kua kiri whakauka te kaupapa here te reo Māori a Te Tauihu ki a Billie Tait-Jones, Kaiārahi nō Te Kaunihera o Pōneke i mate i te marama o Noema 2017.

Ko te mahere i a mātou he whakaatu ka pēwhea tēnei kaupapa here e uruhi kia tutuki i ngā hiahia mō te reo Māori puta noa i a Pōneke.

Te Tauihu – Mahere mahinga (186KB PDF) | Text version  (1MB RTF)


The purpose of Te Tauihu is to recognise the status of te reo Māori as a taonga of iwi Māori and to create a framework to help guide the actions of the Council – to celebrate te reo Māori and support the revitalisation of the language within Council activities and Wellington City.

Te Tauihu, te reo Māori policy is dedicated to Billie Tait-Jones, Wellington City Council Kaiārahi/Cultural Advisor, who passed away in November 2017.

Our action plan outlines how the policy will be implemented to achieve te reo outcomes for Wellington.

Te Tauihu – Action plan (186KB PDF) | Text version  (1MB RTF)