Tūpiki Ora
Māori strategy

Pānuitia te rautaki e whakarārangi ana i te haepapa o te Kaunihera o Te Whanganui-a-Tara me te mana whenua ki te whakapiki i te toiora o te whānau.

Read the strategy which sets out the shared commitment of Wellington City Council and our Tākai Here Partners to uplift the wellbeing of whānau.

Stylised red double hulled waka sailing in Wellington harbour.

Ko te whai i te toiora

Kia mauri ora te taiao, kia mauri ora te whānau, kia mauri ora te ao Māori.

He rerenga huahuatau a Tūpiki Ora mō te whai oranga, ā, ko tā te rautaki nei he whakapūmau i ētahi ara mahi tahi hou hei whakatītina ake i hō tātou herenga, me te tautoko hoki i hā tātou whānau kia ora ai. He ao e tautokotia ai ngā whakaritenga Māori e ngā kāwanatanga ā-rohe me te kāwanatanga matua ki te whakahaumanu ake i te oranga o te whānau e titi rawa nei ki ngā here whakapapa o te tangata, ngā wāhi me te taiao. Ka whai te rautaki i te hainatanga o Te Whakaaetanga Kōtuinga Tākai Here, arā, he whakaaetanga i waenga i te Kaunihera me te mana whenua, i te Aperira 2022.

Ahakoa e aro atu ana te rautaki ki ngā tekau tau kei mua i te aroaro, ko ngā wawata nui ia ka nuku atu i te wā kua tohua, ā haere ake nei. Kua whakapūmautia kia rangona e ngā mokopuna o Pōneke ngā hua ka puta i ngā whiriwhiringa i roto i ngā tau tekau kei mua i te aroaro, mō ngā tau e rima tekau ka heke tonu mai.

E whā ngā kaupapa matua kua tautuhi ngātahingia e te mana whenua me ngā hapori Māori hei tūhono i ngā pae tata me ngā pae tawhiti e hāngai pū ana ki nga putanga me te whakakitenga o Tūpiki Ora.

  1. Te whakatairanga i te ao
  2. Tiakina te taiao
  3. Te whakapakari pūmanawa
  4. He whānau toiora

He mea nui rawa atu te whakaaetanga o Tūpiki Ora ki roto i te hītori o te tāone i ngā tau kotahi rau e waru tekau mā rua kua hori. I whakamanahia e Te Pūroro Rangaranga, arā, ko te komiti mō ngā kaupapa toko i te ora, kaupapa ahurea me ngā kaupapa ohaoha hoki, te rautaki rangapū Māori o Tūpiki Ora i te tuarima o Mei i te tau 2022.

Pānuitia mai te katoa o te rautaki Tūpiki Ora Māori partnership strategy (3.4MB PDF)

Ko te mahere mahi o Tūpiki Ora

E whakarārangi ana te mahere mahi o Tūpiki Ora i ngā hātepe mō te whakaū i te whakakitenga me te rautaki. Ko te whāinga nui ia ko te whakatūturu i te whakatairanga i te ao Māori ki roto i te tāone o Te Whanganui-a-Tara. E kumanutia ana te toiora o te whānau me te whāngai hoki i te taiao.

E whakarārangi ana te mahere i ngā āhuatanga e tautoko ai te kaunihera, me ngā pakihi ratonga katoa kei raro i ōnā parirau, i a Ngāi Māori me hāna kaupapa huhua i te taha o te mana whenua. Ka kohikohia ngā rautaki hā ngā peka pakihi e hāngai tōtika ana ki ngā tōmina me ngā hiahia o te mana whenua me te hunga Māori e noho ana ki te tāone.

I whakaaetia e te komiti o Pūroro Rangaranga Social, Cultural and Economic Committee te mahere, i te tuawhā o Ākuhata, i te tau 2022.

Tūpiki Ora Action Plan 2022-2027 (1.29MB PDF)


Stylised red double hulled waka sailing in Wellington harbour.

The pursuit of wellbeing

The vitality of our environment is nourished, the wellbeing of our whānau is fostered, te ao Māori is embraced and celebrated.

Tūpiki Ora is a metaphor for the pursuit of wellbeing. It establishes the shared commitment of Wellington City Council, our Tākai Here Partners and Māori, to find new ways to help our whānau thrive. It supports a Māori-led response to uplifting the state of wellbeing of whānau, that is anchored in the whakapapa relationships between people, place and nature. The strategy follows the signing of the Tākai Here partnership agreement between the Council and our partners; Taranaki Whānui ki te Upoko o te Ika, Te Rūnanganui o Te Ātiawa, and Te Rūnanga o Toa Rangatira, in April 2022. 

While this strategy focuses on the next 10 years, our collective aspirations extend well beyond this timeframe. We're committed to ensuring that the decisions made over the next 10 years will be felt by the mokopuna of Pōneke in 50 years’ time.

With our Tākai Here Partners and our hapori Māori, we identified four priority waypoints that connect the short-term and long-term actions to the outcomes and vision of Tūpiki Ora.

  1. Māori enhancing and promoting te ao Māori
  2. Caring for our environment
  3. Building capability
  4. Thriving and vibrant communities>

The approval of Tūpiki Ora is a critical decision within the historical context of the city over the last 182 years.

The Pūroro Rangaranga Social, Cultural and Economic Committee adopted The Tūpiki Ora Māori partnership strategy on 5 May 2022.

We invite you to read the full Tūpiki Ora Māori partnership strategy (3.4MB PDF)

Tūpiki Ora action plan

Our Tūpiki Ora action plan sets out the steps for implementing the vision of strategy. The aim is to ensure te ao Māori is embraced and celebrated in Wellington City. It also fosters whānau wellbeing and and nourishes our environment.

The plan outlines the way the Council whānau, including business units and council-controlled organisations, will support kaupapa Māori initiatives - by Māori, for Māori - developed in partnership with Taranaki Whānui ki te Upoko o te Ika, Te Rūnanganui o Te Ātiawa, and Te Rūnanga o Toa Rangatira. It collects business unit strategies, as they relate to the needs and aspirations of our Tākai Here Partners and Māori in the city.

Pūroro Rangaranga Social, Cultural and Economic Committee approved the plan on 4 August 2022.

Tūpiki Ora Action Plan 2022-2027 (1.29MB PDF)