Candidate - Grant Brookes

Grant Brookes.

Grant Brookes

Standing for:
Capital and Coast District Health Board

Statement:
My principal place of residence is in the Capital and Coast District Health Board area.

Twenty years' nursing - 13 at Wellington Hospital - taught me the realities of care at the bedside and in our community. As the elected President of the NZ Nurses Organisation, I now have national oversight, too.
For people to live well, get well and stay well, we need fences at the top of the cliff, not ambulances below.
Yet prevention and primary health care are often the first casualty of cuts, so we must also reverse the decline in health funding. That money should go to improving health, not CEO pay rises.
I want to put the care back into Aged Care. As a parent, I know health grows from whānau ora - family well-being. I support partnerships with Māori.
Health is my sole focus, not a sideline. Individuals don't make change alone. But as part of a like-minded team, I believe I can make a difference.

Āku tau 20 hei kainēhi - 13 tau ki Ngā Puna Waiora - ka waia au ki ngā āhuatanga manaaki tūroro taha moenga, hāpori hoki. Nā tāku tūnga Perehitini ka whānuitia kētia tāku titiro. Ki te piki te ora, noho ora raini te tangata me whakatūtū tāepa ki ngā tūpari, kaua ko ngā waka tūroro kei raro. Ko te taupā ora me te hauora matua kua tapahia tuatahitia i te pūtea, me whakakorengia tērā mahi kino. Me tohaina taua pūtea ki te mahi hauora, kaua ko te hiki utu mö te CEO. Hiahia au ki te whakahoki i te manaaki ki te mahi Tiaki Kaumātua. He pāpā ahau, möhio au ka tïmata te hauora i te whānau. Tautoko au i te mahi ngātahi me te Māori. Ko te hauora tāku pū aronga. Kore taea te tangata kotahi i ngā mahi katoa. Engari mā tini, mā mano ka taea tātou i ngā mahi.

Conflict of Interest Statement:
To the best of my knowledge and belief, I have no conflicts of interest with the Capital & Coast District Health Board (DHB) at the date of my notice of consent to being nominated as a candidate for membership of the board of the DHB, and I do not believe that any such conflicts of interest are likely to arise in future.
I do disclose interests, however as the President of the New Zealand Nurses Organisation and as a Board Member of the Newtown Union Health Service.
If elected to Capital & Coast District Health Board, I will step down from the Board of the Newtown Union Health Service. I do not believe that interests arising from the role of President of the New Zealand Nurses Organisation are likely to impact significantly on the performance of the role of member of the board of Capital & Coast DHB.

Other Capital and Coast District Health Board candidates